Oorsprong en betekenis van het gebruik van de piñata

In Mexico worden ter voorbereiding op Kerstmis speciale missen gehouden, de misas de aguinaldo. Bij deze missen werd in 1586 door de monniken  in Acolman voor het eerst de piñata geïntroduceerd.

Ze gebruikten de piñata om de inheemse bevolking de principes van het christendom te leren.

De originele piñata had de vorm van een ster met 7 punten; de ster van Bethlehem. De punten stonden voor het Kwaad. En elke punt vertegenwoordigde een van de 7 hoofdzonden waartoe de duivel de mens probeerde over te halen: lust, vraatzucht, hebzucht, luiheid, toorn, jaloezie en trots.

De heldere kleuren van de piñata symboliseerden de verleiding om in deze zonden te vallen. De blinddoek stond symbool voor het (blinde) geloof  in God en de stok symboliseerde de wil om de zonde te overwinnen.

De snoepjes en andere goodies die uit de piñata vielen, waren volgens de monniken de rijkdommen van het koninkrijk der hemelen, die je dus kreeg als je in staat was om de zonde te overwinnen.